Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja (“Käyttöehdot”), älä käytä tätä verkkosivustoa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Gfy.fi verkkosivujen käyttäjiin.

Sivuston käyttö

Sivuston käyttö on sallittu viihteelliseen, opetukselliseen ja taiteelliseen tai niihin rinnastettavaan tarkoitukseen, joka voi olla myös kaupallista.

Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, käyttäjän oikeus käyttää tätä sivustoa päättyy.

Sivuston tarkoitus

Sivusto kerää automaattisesti linkkejä kolmansien osapuolien julkaisemaan materiaaliin, tämän lisäksi käyttäjät voivat lisätä sivuille näiden käyttöehtojen mukaista materiaalia.

Sivuston tarkoitus on arkistoida linkkejä ja julkaista käyttäjien lisäämää materiaalia, tarkoituksena edistää sananvapautta yleisesti sekä humoristisen, parodisen, satiirisen ja viihdyttävän sekä hyödyllisen materiaalin säilymistä sekä löytymistä internetistä.

Vastuut

Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto toimitetaan sellaisenaan sitoumuksetta.

Ylläpitäjä ei vastaa muiden tahojen julkaisemasta ja muiden hallinnassa olevilla palvelimilla sijaitsevasta aineistosta millään tavoin, eikä voi aineistoa myöskään poistaa. Käyttäjän tulee pyytää aineiston poistamista sen julkaiseelta taholta, jolloin näillä sivuilla mahdollisesti oleva aineiston verkko-osoitteeseen johtava linkki lakkaa toimimasta.

Ylläpitäjä pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tämän sivuston aineistoon.

Ylläpitäjä ei vastaa sivuston käyttämisestä, toimimisesta tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä.

Linkit muille verkkosivustoille ja muilla palvelimilla sijaitseva aineisto

Sivusto sisältää ohjelmakoodia (linkkejä) kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille, joissa aineisto on julkaistu. Tällä sivutolla oleva ohjelmakoodi ohjeistaa käyttäjän selainta lataamaan aineiston sen julkaisseen tahon palvelimelta. Tämä tarkoittaa, että videot ja kuvat eivät sijaitse ylläpitäjän palvelimella, lukuunottamatta materiaalia, jonka käyttäjät ovat lisänneet suoraan tällä sivustolle.

Oikeus linkitykseen muille sivuille perustuu Yhdysvaltojen perustuslain ensimmäiseen lisäykseen sekä yleisiin sananvapauden oikeusperiaatteisiin.

Siirtyessäsi kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Ylläpitäjä ei ole tarkistanut kaikkia näitä kolmansien osapuolten sivustoja eikä valvo kyseisiä sivustoja tai niiden sisältöä tai ole vastuussa niistä. Siirtyessään tämän sivuston linkkien kautta johonkin kolmannen osapuolen sivustoon käyttäjä toimii täysin omalla vastuullaan. Tämä koskee myös tälle sivustolle ohjelmakoodilla upotettua sisältöä, joka sijaitsee kolmansien osapuoolien palvelimilla.

Käyttäjän suostumukset ja materiaalin toimittaminen

Käyttäjät voivat lisätä tälle sivustolle kuvia, videoita ja muuta materiaalia tai linkkejä. Käyttäjien lisäämään aineistoon sovelletaan Yhdysvaltojen Digital Millennium Copyright Act säädöstä.

Lisäämällä materiaalia tämän verkkosivuston välityksellä, käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että

a) lisätty aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;

b) aineisto ei sisällä viruksia tai muita epäpuhtaita tai tuhoavia ominaisuuksia;

c) aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa se ylläpitäjälle ja että ylläpitäjä voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta.

Ylläpitäjällä on oikeus vapaasti kopioida, julkaista, jakaa, sisällyttää ja muutoin käyttää tätä viestintää ja kaikkia siihen sisältyviä tietoja, kuvia, ääniä, tekstejä ja muita tietoja mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Käyttäjä ei saa lisätä tai siirtää tälle sivustolle mitään lainvastaista, uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa tai muuta lainvastaista aineistoa.

Keskusteluryhmät ja muut käyttäjien vuorovaikutusalueet

Ylläpitäjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä tai ovat yhteydessä vain keskenään sekä kyseisen viestinnän sisältöä. Ylläpitäjä ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Ylläpitäjä voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän tai lisäämän aineiston sivuiltaan, mukaanlukien kommentit ja muut viestit.

Yleistä

Ylläpitäjä ei takaa, että tämän sivuston aineisto ja palvelut ovat käyttökelpoisia tai saatavilla. Jos käyttäjä käyttää tätä sivustoa Yhdysvaltojen ulkopuolelta, käyttäjä tekee sen omasta aloitteestaan ja on vastuussa soveltuvan paikallisen lainsäädännön noudattamisesta.

Näihin käyttöehtoihin sekä tähän sivustoon sovelletaan Yhdysvaltojen ja Delaware osavaltion lainsäädäntöä. Ristiriidat ratkaistaan ensisijaisesti Delawaressa alioikeudessa.

Ylläpitäjä voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä tämän sivun. Käyttäjän on syytä aika ajoin tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta, koska käyttöehdot sitovat sivuston käyttäjiä. Tämän sivuston jollakin sivuilla nimenomaisesti mainitut juridiset varaumat tai ehdot voivat saada etusijan suhteessa näihin käyttöehtoihin.